La Liceul Teoretic „Petru Maior” ziua de 16 ianuarie a fost dedicată aniversării poetului național, Mihai Eminescu.

Dat fiind faptul că în 15 ianuarie s-a sărbătorit și Ziua Culturii Naționale, elevii liceului, îndrumați de profesorii lor, au realizat câteva activități prin care și-au propus să contribuie la descoperirea și păstrarea identității noastre culturale.

     Începând cu ora 10, elevii clasei a XI-a B, îndrumați de d-na prof. Emilia Câmpean, au omagiat poetul național și cultura română îmbrăcând iile tradiționale și recitând poeme eminesciene. Momentele au fost toate pline de emoție, dar punctul culminant a fost reprezentat de recitarea poemului Luceafărul, fiecare elev fiind implicat în actul rostirii. Activitatea a continuat cu vizionarea unui documentar despre viața și opera lui Mihai Eminescu, urmată de o dezbatere privind moștenirea culturală pe care acesta a lăsat-o românilor, dar și lumii întregi.
     De la ora 12, s-a desfășurat activitatea Omagiu lui Eminescu, coordonată de către d-na profesor Cosmina Monoșes. În prima parte a activității, elevii clasei a V-a au prezentat proiecte menite să evoce personalitatea de excepție a poetului și și-au etalat talentul de jurnaliști în cadrul unor interviuri imaginare cu M. Eminescu, demonstrând faptul că opera eminesciană rămâne în continuare de mare actualitate.
     Partea a doua a activității a avut caracter literar-artistic. Programul artistic a debutat cu un recital de muzică clasică, susținut de elevul Mureșan Corneliu, din clasa a IX-a A, care a interpretat la vioară fragmente din „Valurile Dunării”, „Crai Nou” și „Sara pe deal”. Activitatea a continuat cu un moment poetic de mare sensibilitate în cadrul căruia elevii au recitat fragmente din cele mai cunoscute creații eminesciene, acompaniați la chitară clasică de elevul Iușan Raul, din clasa a IX-a A.
     Programul școlar s-a încheiat pentru elevii clasei a IX-a D cu ora de dirigenție, în cadrul căreia ei au mărturisit faptul că apreciază la poetul național – dincolo de creația poetică – pe tânărul romantic, liber, independent, rebel și însetat de cunoaștere, care a devenit ulterior „omul deplin al culturii românești”, așa cum afirma filozoful Constantin Noica.
La final, toți elevii au fost invitați să admire expoziția de desene „Eminescu prin ochi de copil”, inspirată din creația eminesciană.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1