c_300_200_16777215_0_0_images_banners_liceu.jpg

    În contextul social actual, în care adaptabilitatea la schimbare e indispensabilă reușitei profesionale, sociale și personale, Liceul Teoretic „Petru Maior” oferă echitabil accesul la educație, promovând valorile autohtone, europene și universale, scopul actului educațional fiind acela de a atinge performanța individuală și colectivă, prin formarea unor cetățeni activi și responsabili, educați în spiritul echipei și al toleranței, care să fie capabili să învețe pe tot parcursul vieții.

    În cadrul Liceului Teoretic „Petru Maior”, prioritățile valorice care configurează procesul educațional sunt definite prin următoarele concepte: .

 • comunicarea ... „talentul de a înțelege că nu suntem la fel”(O. Paler)
 • demnitatea ... „învățătura îi conferă omului demnitate” (D. Diderot)
 • calitatea... „a resimţi răul ca pe o vulgaritate”(H.Patapievici); munca este o calitate a omului, care poate fi însoţită de veselia cea mai zâmbitoare”(A. de Saint-Exupery)
 • egalitatea de șanse ... „esenţa eforturilor noastre stă în a vedea în fiecare copil oportunitatea de a-i asigura şanse egale, dar nu pentru a deveni egal cu ceilalţi, ci pentru a deveni diferit, pentru a-şi pune în aplicare orice însuşire unică a corpului, a minţii şi a spiritului pe care o posedă.”(J. M. Fischer)
 • forța echipei ... „Cu cât este mai mare visul, cu atât mai importantă este echipa” (R. Sharma)
 • punctualitatea ... „este un fel de a ne arăta respectul pentru aceia cu care viața ne pune în legătură.”(L. de Clapiers)
 • creativitatea ... „este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană.”(A. Koestler)
 • responsabilitatea... „înseamnă să-ți iei propria viață în mâini și să știi că stă în puterea ta să schimbi lumea”
 • respectul ... „cel mai mare respect îl datorăm copilului.” (Iuvenal)

Misiunea ŞCOLII

În colaborare cu partenerii educaționali, cu resursele existente, ne propunem:

 • să promovăm o educație autentică – prin abordarea echilibrată a componentelor formale, informale și nonformale ale educației.
 • să adoptăm o comunicare directă, deschisă, constructivă între elevi și profesori – parteneri reali de dialog.
 • să privim școala ca pe un spațiu esențial al dezvoltării personale a elevilor, modelându-le conștiința civică, europeană și universală.
 • să pledăm pentru identificarea și valorificarea abilităților și competențelor elevilor.
 • să proiectăm o școală în care elevii, indiferent de vârstă, se descoperă, se autodepășesc, se formează pentru viitoarea carieră și pentru viață.

Articole din aceeasi categorie