PLANUL DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE PE ANUL  ŞCOLAR 2016-2017

Scop: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni responsabili.

 Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului:
”dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative”. Din această perspectivă,finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsurăsă decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială.