PLANUL DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE PE ANUL  ŞCOLAR 2016-2017

Scop: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni responsabili.