Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului:
”dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative”. Din această perspectivă,finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsurăsă decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială.


 Afirmarea acestor finalităţi implică necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a managementului sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei şcolare în special.
Prezentul proiect de dezvoltarea instituţională este elaborat în concordanţă cu politicile educaţionale al e LICEULUI TEORETIC „ PETRU MAIOR”, Gherla în baza condiţiilor sociale şi economice ale perioadei actuale (puse în valoare de analiza PESTE) şi a rezultatelor analizei SWOT (pe domenii) realizată cu acest prilej.
 Ca principiu director, prezentul proiect de dezvoltarea instituţională se doreşte o extensie a realizări lor obţinute până în prezent de către întregul colectiv de cadre didactice şi personalul administrativ al şcolii, recunoscând contribuţia esenţială a directorului instituţiei care a reuşit să coordoneze cu succes activităţile complexe, specifice unui management modern cu rezultate remarcabile.
    Extensia realizărilor este în concordanţă cu nevoile beneficiarilor în particular şi ale comunităţii în general. Componenta prioritară a proiectului de dezvoltarea instituţională o reprezintă implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care absolvenţii ciclului gimnazial trebuie să şi le însuşească. Întregul proiect de dezvoltare instituţională s-a bazat pe realizările ce au generat calitate (rezultatul unui proces inteligent şi nu întâmplător), pe faptul că preocuparea finală a fiecăruia dintre noi înseamnă calitate. Calitatea dobândită şi cea la care aspirămse poate obţine printr-un proces de comunicare şi colaborare, este rezultatul unei activităţi de îmbunătăţire continuă a procesului de învăţământ şi trebuie realizată pornind bine din start.

 

pdf  Proiect de dezvoltare institutionala