În baza Acordului de Grant nr. 344 / SGL/ R II din 01.10.2018, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), LICEUL TEORETIC ”PETRU MAIOR” GHERLA a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 451289,90 lei pentru implementarea subproiectului ”Ferestre deschise spre un viitor de succes!” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru Actiivtăți de consiliere, îndrumare și dezvoltare personală și profesională.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi  mai jos.
LICEUL TEORETIC ”PETRU MAIOR” GHERLA invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Licee din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Descarcare "Termeni de referinta si Invitatia de participare


Articole din aceeasi categorie