Anunț – achiziție transport cu autocar (aproximativ 44 persoane) – ruta Gherla-Cluj Napoca-Gherla

 

Denumirea autorității contractante: Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla

CUI: 17958190

Adresa: str. Bobâlna nr. 36, Gherla, jud. Cluj

Telefon: 0264-241814

Procedura de atribuire: achiziție directă

Valoare estimată: 1500 ron (TVA inclus) / transport

Sursa de finanțare: PNRR

Tipul ofertei: furnizare servicii

Termen de livrare: conform unui grafic stabilit în urma încheierii contractului

Informații și clarificări:  persoană de contact Striblea Carmen

Modalități de plată: plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza facturii originale eliberată conform graficului

Criteriul care se va utiliza: Cel mai bun raport calitate-preț

Cerințe tehnice:

Nr. crt.               Servicii transport / caracteristici                    UM            

  1. Autocar                                                          transport     

Articole din aceeasi categorie