Anunț – achiziție servicii acțiuni promoționale / identitate vizuală proiect

 

Denumirea autorității contractante: Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla

CUI: 17958190

Adresa: str. Bobâlna nr. 36, Gherla, jud. Cluj

Telefon: 0264-241814

Procedura de atribuire: achiziție directă

Valoare estimată: 1237,025 ron (TVA inclus)

Sursa de finanțare: PNRR

Tipul ofertei: furnizare servicii / produse

Termen de livrare: conform unui grafic stabilit în urma încheierii contractului

Informații și clarificări:  persoană de contact Striblea Carmen, 0745572712

Modalități de plată: plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza facturii originale

Criteriul care se va utiliza: Cel mai bun raport calitate-preț

Cerințe tehnice:

Nr. crt.               Produs / caracteristici                                 UM            

  1.       Comunicat de presă                                   anunț             

Articole din aceeasi categorie