Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul serviciului de contabilitate

Condiţiile de desfăşurare ale examenului de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare:
- Pentru postul contractual de administrator financiar, treapta profesională I din cadrul Compartimentului de contabilitate
Proba scrisă prin care vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice ale candidaţilor va consta în redactarea unei lucrări pe baza tematicii şi bibliografiei indicate şi se va desfăşura în data de 07.11.2017 ora 10.00


Articole din aceeasi categorie