Depunerea/Transmiterea on-line a dosarelor de înscriere a candidaților repartizați la Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla va avea loc în perioada: 25 – 28 iulie 2021, orele 9-13

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 

  1. a) cererea de înscriere (de la secretariatul sau de pe site- ul liceului)
  2. b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul; (se certifică la școală)
  3. c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
  4. d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. e) fișa medicală

Aspecte legale:

Art. 21 - (1) Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.

(2) Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.

(3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

(4) Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin email, situația înscrierii.

(5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

(3) Candidații care, în perioada menționată la alin. (1), nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICEU


Articole din aceeasi categorie