Anunț – achiziție produse consumabile

 

Denumirea autorității contractante: Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla

CUI: 17958190

Adresa: str. Bobâlna nr. 36, Gherla, jud. Cluj

Telefon: 0264-241814

Procedura de atribuire: achiziție directă

Valoare estimată: 1000 ron (TVA inclus)

Sursa de finanțare: PNRR

Tipul ofertei: furnizare servicii / produse

Termen de livrare: conform unui grafic stabilit în urma încheierii contractului

Informații și clarificări:  persoană de contact Striblea Carmen, 0745572712

Modalități de plată: plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza facturii originale

Criteriul care se va utiliza: Cel mai bun raport calitate-preț

Cerințe tehnice:

Nr. crt.               Produs / caracteristici                                                 UM            

  1. Ghilotină laminat hârtie                                            buc                    
  2. Organizator dosare                                                     buc                   
  3. Markere                                                                        buc                   
  4. Top hârtie                                                                      top                   
  5. Toner imprimantă alb-negru                                      buc                    
  6. Folii dosare     set
  7. Biblioraft                                                                        buc                      

Articole din aceeasi categorie