Programul P6, al cărui suport de curs îl constituie volumul de față, este destinat cadrelor didactice care predau limba română ca limbă nematernă (RLNM) elevilor din clasele liceale și doresc să se specializeze mai cu seamă în problemele legate de evaluarea corectă și obiectivă a competențelor lingvistice ale acestora.


    În prima unitate – Unitatea I. Evaluarea RLNM la ciclul liceal – ne-am propus să aducem în discuție problemele teoretice legate de procesul de evaluare. Am întreprins o inventariere a problemelor legate de evaluarea competențelor de receptare a mesajului oral (ascultarea) și scris (citirea), a celor de producere a mesajului oral (vorbirea) și scris (scrierea), dar și a celor legate de evaluarea competențelor de receptare și producere a unui text literar sau a capacității de argumentare.
    Unitatea a doua – Unitatea II. Procesul de elaborare a testelor – se axează pe realizarea instrumentelor de evaluare a competențelor în cazul RLNM. O parte deosebit de consistentă și extrem de interesantă o constituie secțiunea rezervată analizei critice a exercițiilor de evaluare sumativă și formativă propuse în manualele de ciclu liceal, urmată de propunerea unui set de exerciții de evaluare pe o unitate selectată din manual, pentru fiecare clasă.
    În ultima unitate – Unitatea III. Evaluarea producțiilor orale și scrise. Plasarea pe nivel – urmărim să vă sprijinim în perfecționarea abilității de evaluare a producțiilor orale și scrise ale vorbitorilor non-nativi..


(extras din Cuvânt înainte)
Lect. univ. dr. Elena Platon
Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”

evaluare