Portofoliu de evaluare formativă. Limba și literatura română. Clasele IX-XII. Profil REAL completează seria de instrumente didactice modern, centrate pe evaluarea competențelor. Lucrarea este structurată în patru seturi de teste, corespunzătoare celor patru clase de liceu.


 Fiecare dintre cele 70 de teste ale portofoliului, pornind de la un text-suport, cuprinde cerinţe de evaluare a căror dificultate se accentuează spre final, prin trecerea de la itemii ce vizează evaluarea competenţei de utilizare în scris a limbii române spre cei care abordează gradual textul literar, evaluând comprehensiunea, interpretarea şi scrierea despre text. În acest mod, latura formativă a celor 70 de instrumente de evaluare devine mai explicită atât pentru profesor, cât şi pentru elev; rubrica de notare rezervată cadrului didactic şi cea de autoevaluare se raportează, astfel, nu numai la punctajul maxim alocat, ci şi la competenţele desprinse din modelul comunicativ-funcţional, specific disciplinei limba şi literatura română, iar cele două componente ale procesului didactic, predarea şi evaluarea, devin perfect consonante.
 Pentru toate clasele, sunt oferite şi modele de lucrări scrise semestriale, pentru ca rezultatele obţinute de elevi la evaluările curente să marcheze parcursul şcolar individual, prin compararea cu performanţele înregistrate la evaluările sumative.


Autorii

portofoliu

ISBN: 978-606-8763-36-1
An aparitie: 2016
Categoria: Auxiliare didactice
Coord.: Mihaela Popa
Autori: Cora Ardelean, Ana-Teodora Câmpean, Emilia Câmpean
Editura: DELFIN, București
Nr. pagini: 292