"Lucrarea elaborată de domnul Cornel C. Costea continuă, în mod tradițional, investigațiile științifice ale școlii clujene de geografie umană și acoperă, printr-o analiză științifică pertinentă, un spațiu geografic important al Munților Carpați, care se pune în evidență prin particularități distincte de organizare a teritoriului. 
    Studiul are consistență științifică prin analiza, sinteza, interpretarea și reprezentarea grafică a unui volum mare de date, are contribuții personale la investigarea de ansamblu a unui spațiu geografic original și, mai ales, prin propunerile de amenajare teritorială integrată.
    Valoarea teoretică este completată și de un pronunțat caracter practic, fiecare capitol fiind finalizat prin inducerea unor soluții de ameliorare în perspectiva evoluției ulterioare a spațiului rural din Munții Bârgăului."
                                prof. univ. dr. Eugen RUSU, Universitatea "Al. I. Cuza" Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
bargaului