În loc de prefață...
„Ce sămânță n-a fost în deșert aruncată?
Ce lumină n-a fost în zadar cântată?” (Lucian Blaga, Cetire din palmă)

     Pentru că s-au răsfoit mult operele poetice și filosofice ale lui Lucian Blaga în bibliotecile școlilor clujene – Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Seminarul Teologic Ortodox, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” –, dar și în biblioteca Liceului Teoretic „Petru Maior” din Gherla, asupra curioșilor cercetători s-au revărsat fragmente generoase din cântecul luminii blagiene. Noi, elevi și profesori, cei care „umblăm pe câmp fără popas”, am înțeles că doar „un cer deasupra ne-a rămas” și că, pentru a crește spre acest cer, trebuie să scoatem conceptele lămuritoare din sertarul etern al ideilor, sertar în care Lucian Blaga a sădit semințe de lumină și esență de suflet, asemenea florarului ce se dedă, credem noi, nu risipei, ci universalității. Destinul omului de a fi creator, spațiul mioritic, Marele Anonim, cenzura transcendentă, gândirea magică, cunoașterea luciferică și cunoașterea paradisiacă sunt doar câteva dintre semințele „aruncate” de „florarul” Lucian Blaga care și-au dat rodul în conștiința posterității: plasarea existenței cititorilor săi întru mister și pentru revelare.
    Așadar, sămânța n-a fost în deșert aruncată, iar lumina n-a fost în zadar cântată – acesta este răspunsul categoric pe care-l oferim întrebărilor blagiene, prin intermediul prezentului volum, în etapa a III-a a proiectului Clujul lui Lucian Blaga între ieri și azi!

Prof. Emilia-Dorina Câmpean
Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla