Problematica integrării istoriei locale în istoria naţională, a conservării şi valorificării patrimoniului cultural local este intens discutată în ultima perioadă în România și nu numai, deoarece integrarea cu pricepere a elementelor de istorie locală în predarea istoriei au o extraordinară valoare în cultivarea sentimentului național.

Prin intermediul elementelor de istorie locală, elevii se simt mai aproape de marea istorie națională, pot să o simtă, să o „pipăie”, asociind locurile copilăriei lor cu evenimente naționale, cu eroii și cu faptele lor de vitejie.
    Demersul nostru a fost motivat și de istoria bogată oferită de aceste locuri, precum și de numeroasele mărturii păstrate peste secole (clădiri, monumente, scrieri, obiecte de artă etc.). Sperăm ca paginile acestui manual să dezvăluie celor care îl vor deschide răspunsuri la întrebări tot mai des întâlnite, din păcate, în această societate contemporană a globalizării: „Cine sunt?”, „Ce sunt?”, „Ce mă definește?”, „Ce mă diferențiază de alții?”. Aceste răspunsuri sunt menite să le dezvăluie faptul că istoria a fost făcută de oameni și că ei, fără excepție, pot face la fel, atâta timp cât își deschid mintea și inima în fața trecutului istoric al locului care le-a oferit „rădăcini”, muncind pentru a deveni oameni valoroși, educați, iubitori de frumos și de neam.
    Prin prezentul manual, ne dorim să le deschidem tinerilor o poartă spre cunoaștere, un punct de plecare înspre viață, o sursă de valori nealterabile, o rădăcină solidă care să-i ajute să nu se piardă și o nesecată sursă de spiritualitate.


Autorii