FORȚ COSMINA – director, preşedintele CA
DIVRICEAN LIVIA – coordonator activități educative şcolare şi extraşcolare
BUZAN MARIA
FARKAS EVA
CHELSOI DOREL
DOMȘA RAUL
FARCAȘ NICUȘOR – reprezentantul părinţilor
MOLDOVAN MONICA – reprezentantul părinţilor
VLADAR CRISTINA – reprezentantul elevilor
ȘTEIU ALINA - reprezentantul Consiliului Municipal Gherla
BĂGĂCIAN PETRU – reprezentantul Consiliului Municipal Gherla
WALLER IOSIF – reprezentantul Consiliului Municipal Gherla
HRUBAN ALEXANDRU – Reprezentantul Primarului
BUJU AURA – lider sindical