cu privire la aprobarea cererilor de transfer elevi pentru anul școlar 2015-2016, validarea rezultatelor la invatatura, dupa examenele de corigenta din cele trei sesiuni, pentru anul scolar 2014 – 2015, aprobarea diriginților pe clase pentru anul școlar 2015-2016, aprobarea punctajelor și a calificativelor pentru personalul didactic și didactic auxiliar, an școlar 2014-2015,aprobarea responsabililor de catedre/comisii metodice pentru anul școlar 2015-2016

HCA numarul 1