CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

 

04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională
08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 Limba şi literatura română - probă scrisă

13 iunie 2018 Matematica - probă scrisă
14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor
23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.