Lucrarea de față este un auxiliar didactic complex, bine structurat, cu exerciții specifice fiecărei competențe adaptate nivelurilor B2, C1, C2, descrise în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, fiind de remarcat prezența exercițiilor ce vizează dezvoltarea competențelor de receptare și de producere a mesajului oral – care sunt foarte rare în manualele adresate ciclului liceal.

Din această perspectivă, acest volum reprezintă un instrument de lucru deosebit de util elevilor, dar și profesorilor care au acum la dispoziție o resursă valoroasă în dezvoltarea competenței de comunicare în limba română.
Coordonatorii
    Cel mai important obiectiv pe care și l-au propus autorii acestui auxiliar este acela de a contribui substanțial la dezvoltarea competenței de comunicare în limba română. Au pus accent pe dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral, a exprimării orale, a capacității de receptare a mesajului scris, a exprimării în scris, precum și pe dezvoltarea unor reprezentări culturale și a interesului pentru studiul limbii române și al civilizației românești.
Știm că acest auxiliar este unul care le-a lipsit profesorilor și elevilor, că mulți și-au dorit o asemenea carte și că aceasta reprezintă un sprijin real în procesul de predare-învățare și de însușire a limbii române, având la bază o concepție modernă, europeană, realizată poate pentru prima dată în țara noastră.


Inspector Școlar General, Hedwig Bartolf,
Inspectoratul Școlar Județean Harghita

ISBN: 978-606-8235-39-4
An aparitie: 2014
Coord.: Mihaela Bodean, Emilia Oltean
Editura: Tipographic
Nr. pagini: 256